Postęp prac SKAWINA II

Postęp prac SKAWINA II

„Obwodnica Skawiny Etap II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu DK44 oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie Porozumienia z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa - GDDKiA. Zaawansowanie robót na sierpień 2018 roku:

 

II etap budowy obwodnicy SKAWINA

 

ROBOTY MOSTOWE:


- wykop pod podpory obiektu mostowego -100%
- zasypanie wykopów -58,32%
- wykonanie ścian oporowych -100%
- wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 -100%
- zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN -76,82%
- betonowanie fundamentów podpór obiektu -100%
- betonowanie podpór obiektów -90%
- beton wyrównawczy -100%
- izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych -71%
- wytworzenie konstrukcji stalowej -49%
- montaż łożysk garnkowych -80%

Zapraszamy do obejrzenia postępu prac - Galeria ,oraz do obejrzenia, krótkiego filmu z Budowy w Skawinie. Film